БИДНИЙ ТУХАЙ

АЛСЫН ХАРАА

СОЁЛЫН  ҮНЭТ ЗҮЙЛИЙГ  ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛЖ, ХҮНИЙ  ХӨГЖИЛ, СОЁЛЫН ЭРХИЙГ  ДЭМЖИН ХАМГААЛЖ, ОРОН НУТГИЙН  ОНЦЛОГ ӨВ МОРИН ХУУР, УРТЫН  ДУУНД ТУЛГУУРЛАСАН СОЁЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  НЭМЭГДҮҮЛНЭ.