Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Соёлын сайд болон Дундговь аймаг Засаг дарга нарын 2023 онд хамтран ажиллах гэрээ
2023-03-23
сайд
# Сэдвүүд
Бодлого, төлөвлөгөө