“УГИЙН БИЧГИЙН” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2023-10-11

Угийн бичгийн сургалт  2023 оны  10 дугаар сарын 10-ны  өдөр Аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдад  цус ойртолт, угийн бичиг гэж юу вэ?, угийн бичиг хэрхэн хөтлөх талаар мэдээллийг хүргэлээ.

# Сэдвүүд
Uncategorized