# Бүтэц зохион байгуулалт
2023-05-16

БҮТЭЦ

1500

Уран бүтээл

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

300

Баримтат өв