#СоёлынБүтээлчСар: Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаа орон даяар эхэллээ.
2023-11-22
#СоёлынБүтээлчСар: Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд төвийн бүсийн 7 аймгуудын нийт 6’651 өсвөр насны хүүхэд хамрагдана.
Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаа 21 аймаг, 9 дүүрэгт үргэлжилж байгаа ба соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох зорилготой энэхүү соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд:
📌 Дундговь аймгийн 778 хүүхэд оролцоно.
 
# Сэдвүүд
Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Шинэ мэдээ