2023 оны жилийн эцсийн тайлан хамгаалалт боллоо.
2023-12-09

2023 оны жилийн эцсийн тайлан хамгаалалт боллоо.
Тус оны үр дүн, алдаа дутагдал, цаашид хэрэгжүүлэх ирэх оны төлөвлөлт зохион байгуулалтын талаар санал бодлоо солилцлоо.
Төвийн 4 байгууллага танхимаар, сумын соёлын төвүүд цахимаар оролцлоо.

# Сэдвүүд
Онцлох мэдээ
Фото мэдээ